14 Ekim 2013 Pazartesi

Bir Bayram Duası...

 Allah’ım, Günahlarımızın ağırlığı altında, çökük omuzlarımızla, yakıcı bir özlemin büktüğü boyunlarımızla huzurundayız.
Allah’ım, bayramlık halimiz yok. Bayrama hakkımız yok; yine de bayram yapacağız, bağışla bizi…
Allah’ım, hırslarımızı yenmenin yollarını öğret bize, birbirimizi sevmenin yollarını öğret. Milletimize lâyık insanlar olalım. Halka ve Hakk’a hizmet etmesini bilelim. Bize “Büyük Cihad”ın yollarını öğret, nefsimizi yenmenin sırlarını öğret. İyi olmanın yollarını öğret!
Allah’ım, bize acı, bizi sev. Yolunda kan dökmüş bir milletiz. Uğrunda çelik bir iman ordusu olmuş, cihanın üstüne yürümüşüz. Şimdi geriyiz, yoksuluz. Düşmanımız çok, dostumuz yok. Rahmetini üzerimizden eksik kılma…
Allah’ım, millete hizmet etmenin hazzını duyur bize. Nefsimizi cihanın sultanı sanmaktan esirge bizi. Menfaatlerimizin kölesi olmayalım; bizi Sana ulaştıracak bir yüce gayenin dervişleri olalım. Şeytana uyanları, toprağınla doyur. Varlıklı kullarının yüreğine cömertlik; yoksulun yüreğine sabır ver. Yaşama kavgasının hiçliğini, söyle bize.
Allah’ım, Tek bilici Sensin; tek görücü Sensin. Kötülere, yalancılara, ikiyüzlülere, ahlaksızlara fırsat verme. Dostlarımızı çoğalt, düşmanlarımızı azalt. Dost görünen düşmanların sahtekârlığından, koru bizi!
Allah’ım, dostluğu öğret bize, fazileti emret, inanmanın yüceliğini göster; inandığımız yolda ölmenin mutluluğunu duyur. Yalandan, riyadan, kem gözden, kötü sözden ırak eyle bizi. Sana kulluğumuz yetsin. Nefsimizin köleliğinden vazgeçelim. Şehvetin kulu olmayalım. Utancın güzelliğini, iffetin değerini unutmayalım.
Allah’ım, kuvvet ver bize. Haddimizi bilmek için, muhtaç olduğumuz kuvveti ver. Gurur bataklığında boğulmayalım. Nefislerimize hizmeti, marifet sanmayalım.
Allah’ım, ekmeksizlere acı, yuvasızları koru, öksüzleri güldür. Günahsızları esirge, günahkârları affet. Seni tanımayanlara, aşkı bilmeyenlere, merhamet eyle.
Allah’ım, mübarek bayram gününün hakkı için, kâfir içinde kalmış Türk ve Müslüman kullarının dertlerine, derman ol. Selâmete çıkmak azminden, yoksun bırakma.
Dünyanın her yerine serpilmiş rengârenk ve renk-ahenk kullarınla, özellikle Kıbrıs’lı, Kerkük’lü, Irak’lı, Afganistan’lı, Balkan’lı, Asya’lı, Doğu Türkistan’lı, Avrupa’lı, Bosna’lı, Afrika’lı, Amerika’lı ve Avustralya’lı Türk ve Müslüman kullarının, bütün insanlığın, bizlerle birlikte sonunu hayreyle, zalimleri kahreyle.
Allah’ım, Türk adını verdiğin öz ordunun, mücahitlerinin bileğini güçlendir; yüreğini nurlandır.
Allah’ım, günahımız çoktur bizim! Huzuruna çıkmağa yüzümüz yoktur bizim! Affet bizi…