27 Eylül 2014 Cumartesi

Ahîlik Kültürü Haftası Başladı...

Ahîlik; Selçuklular döneminde Türk illerinde yayılmış bulunan "dinî-meslekî" karakterli kurumlardır.

Bu birlikler, başta mensupları olmak üzere, insanlar arasında dayanışma ve yardımlaşma kurmaya çalışmışlardır.

Ahî kelimesi, Arapça'da 'kardeşim' demektir.

Ahîlik; Kardeşlik, cömertlik, yardımlaşma, dostluk ve hoşgörüye dayanan bir duygudur