7 Nisan 2015 Salı

Şairler Sultanı Bâki'yi Saygıyla Anıyoruz...

Bâkî (1526 - 1600) 
Asıl adı Mahmud Abdülbâkî olan Divan edebiyatı şâiridir. Sultanüş'şuâra (Şairler sultanı) olarak anılmış, Türk edebiyatının en önemli isimleri arasında yer almıştır. Medine ve İstanbul illerinde de kadılık yapmış. Anadolu ve Rumeli eyaletlerinde kazaskerlik görevinde bulunmuştur.
Başlıca eserleri; Dîvân, Fazâ'ilü'l-Cihad, Fazâil'i-Mekke, Hadîs-i Erbain Tercümesi, Kanuni Mersiyesi.
6 Nisan 1600 tarihinde İstanbul'da vefat eden büyük şairimizi saygıyla anıyoruz...