3 Mayıs 2015 Pazar

Tarihte Bugün... Fatih Sultan Mehmet'in Vefatı...

II. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) (30 Mart 1432 Edirne–3 Mayıs 1481 İstanbul)

7.Osmanlı Padişahı. Divan edebiyatında Avnî mahlasını kullanmıştır. Sultan II. Murad ve Hüma Hatun’un oğludur. 30 yıl tahta kalmış ve saltanatını sürdürmüştür. İstanbul'u fethetmesinden sonra Ebû’l-Feth (Fethin Babası) ve daha sonraki asırlarda Fâtih lakabıyla anılmıştır. Ayrıca döneminde Avrupa'da Büyük Türk (Grand Turco) olarak da zikredilmiştir. İstanbul’un fethi, Orta Çağ’ın sonu Yeni Çağ'ın başlangıcı olmuştur. Bundan dolayı Fatih, "çağ açan hükümdar" olarak da tanınır. İstanbul'un fethinden sonra Kayser-i Rum (Roma İmparatoru) unvanını da kullanmaya başlamıştır. İstanbul'un fethiyle 1000 yıllık Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu son bulmuştur. Fatih, çıkardığı "Fatih Kanunnamesi" ile devleti önemli ölçüde yeniden biçimlendirmiştir.

Fatih Dönemi Önemli Olayları;

a)Belgrat hariç bütün Sırbistan Fethedildi. 1454 -1457, b) Arnavutluk fethedildi. 1479, c) Bosna-Hersek fethedildi 1463, d) Eflak-Boğdan fethedildi. 1462, e) Mora Yarımadası fethedildi 1465, f) Cenevizlilerden Amasra alındı, 1459, g) Candaroğullarından Sinop alındı.1460, h) Karamanoğullarından Konya ve Karaman alındı. 1466 i) Trabzon Rum İmparatorluğuna son verildi.1461, k) Otlukbeli Savaşı yapıldı.1473, l) Bazı Ege adaları alındı. (İmroz, Taşoz, Semadirek, Midilli, Eğriboz adaları alındı. Rodos adası kuşatıldı, fakat alınamadı.) 1463, m) Kırım Hanlığı Osmanlılara bağlandı.1477-1479, n) Otranto (İtalya Seferi) yapıldı 1480.

Fatih 1481’de, Anadolu’ya doğru yeni bir sefere çıktı. Ama daha yolun başında hastalandı ve 3 Mayıs 1481’de Gebze yakınlarındaki Hünkar Çayırı'ndaki ordugâhında vefat etti. Gut hastalığından öldüğü sanılmakla birlikte, zehirlendiği de söylenir.
Ölümünden sonra oğlu Bayezid tahta çıktı. Fatih Camii’ndeki türbesinde yatmaktadır. Ölüm Yıldönümünde Rahmet ve Saygıyla Anıyoruz...