27 Ocak 2017 Cuma

Milli Mücadele Kahramanı, Şark Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa'yı Saygıyla Anıyoruz...

Kazım Karabekir Paşa (23 Temmuz 1882 İstanbul- 26 Ocak 1948 Ankara) 

HEPİMİZ EMRİNİZDEYİZ PAŞAM

Mustafa Kemal tutuklanmayı beklemektedir. Karabekir Paşa odaya girerek Mustafa Kemal Paşa’yı saygıyla selamlar ve şunları söyler:

- Kumandamda bulunan zabitan ve efradın hürmet ve tanzimlerini arza geldim. Siz bundan evvel olduğu gibi bundan böyle de muhterem kumandanımsınız. Kolordu komutanına mahsus araba ile maiyetinize bir takım süvari getirdim. Hepimiz emrinizdeyiz.”

Mustafa Kemal Karabekir’in boynuna sarılarak bu eski arkadaşını birkaç kez öper. Kurtuluşun yıldızı o gün Erzurum’daki tarihi konakta parlamıştır.

"BENLİK; MİLLETİN, RÜŞTÜ DEMEKTİR.
BENLİKSİZ MİLLET, GÖÇTÜ DEMEKTİR."