3 Mart 2012 Cumartesi

Bağımlı Olma, Özgür Ol.

Y E Ş İ L A Y
 Yeşil bir ay bembeyaz,
Bayrağının tek süsü,
Sağlığımız, canımız,
Yeşilay’ın ülküsü.

Korumaya çalışır,
Yurttaşları içkiden,
İnsanlıktan sıyrılır,
Çünkü sarhoş bir beden.

Vatanını sevenler,
Korumalı milleti.
Ocakları söndüren,
İçki, kumar illeti.

İ.Hakkı TALAS
 
 
YEŞİLAY HAFTASI İLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

· İçki güldürür, süründürür, öldürür.

· İçki sağlığın düşmanıdır.

· İçki kötülükler doğurur.

· İçki aile bütçesini eritir.

· İçki sinir ve sindirim sistemlerini bozar.

· Sigara kanserle kardeştir.

· Akıllı adamların tek içkisi sudur.

· İçki bütün kötülüklerin anasıdır.

· İçki öldürür, kumar söndürür, sigara süründürür, spor güldürür.

· İçki insanı sefalete, rezalete hatta cinayete sürükler.

· Alkol, veremin en yakın dostudur.

· Alkol kapıdan girerse, mutluluk pencereden çıkar.

· Toplumdaki pek çok facianın sorumlusu içkidir.

· Alkol almak, gönüllü çılgınlıktır.

· İçkinin girdiği yerden akıl, ahlâk ve utanma kaçar.